ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Általános információk, részvételi feltételek

Weboldalunkon a Dorn terápia tanfolyam továbbképzésen való részvételi lehetőséget értékesítünk. A továbbképzésre való jelentkezésre a http://www.dorn-terapia-tanfolyam.hu/ weboldalon történt regisztrációt követően, online módon van lehetőség.

A weboldal használatával, illetőleg a weboldalon történő regisztrációval, valamint az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a tanfolyamra történő jelentkezési, lemondási, valamint a szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket, és annak minden pontjával egyetért.

A továbbképzésen való részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A továbbképzést legalább 12 teljes árat fizető jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely továbbképzés a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a továbbképzés megtartásához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díjat  a következő induló tanfolyamon felhasználhatják a hallgatók.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének időpontja alapján regisztráljuk. A tanfolyam kezdete előtt 1 hèttel a tanfolyam – a tanayag kiküledèse és időben feldolgozása, a jegyzetek, oklevelek készítésének ill. egyéb eszközök beszerzésének zökkenőmentességének biztosítása érdekében – az online jelentkezést lezárjuk, és a weboldalon a tanfolyamot megteltnek nyilvánítjuk.

A Dorn terápia tanfolyamon szerzett képesítéssel és tudással, a tanfolyam után a résztvevők kizárólag saját felelősségükre kezelhetnek pácienseket saját praxisukban. A tanfolyam szervezője és oktatója nem vállal semmilyen felelősséget a tanfolyamon résztvevő szakemberek által esetlegesen okozott későbbi félrekezelésekért.  Mindennemű jogi vita vagy kártérítési per költsége a tanfolyam résztvevője és későbbi páciense között a tanfolyam résztvevőjét terheli kizárólagosan.

Maximális létszám: 18 fő.

Továbbképzések menete

Továbbképzéseink időtartama kb. 8 tanóra/nap max. 3 nap.  (1 nap online tanulás+ 2 nap gyakorlati nap) A tanfolyamokra célszerű 30 perccel a kezdés előtt érkezni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a továbbképzés időtartamának meghosszabbítására.

A továbbképzés tematikájához kapcsolódó elméleti oktatást és az előadó által bemutatott gyakorlati oktatást ill. az erről készült jegyzetet tartalmazza.

A továbbképzéseket szakképzett előadók vezetik. A résztvevők az előadókhoz kérdéseket intézhetnek.

Jelentkezés, kapcsolattartás

Továbbképzéseinkre online, weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni, egyénileg, illetve csoportosan (2 főtől). Nagyobb létszámú (minimum 6 fős) csoport jelentkezése esetén – annak érdekében, hogy a csoport tagjai ugyanazon időpontban megszervezett továbbképzésen, együttesen vehessenek részt – javasoljuk, hogy egyeztessen időpontot e-mailben, az alábbi címen: dorntanfolyam@gmail.com Az egyes továbbképzésekre történő jelentkezéseket legkésőbb a  tandíj befizetésétől számított 24 órán belül, a jelentkező által megadott e-mail címre küldött válaszlevélben igazoljuk vissza.

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az általuk megadott e-mail címen keresztül történik. A jelentkezők az általuk megadott e-mail cím megfelelőségéért, valamint saját e-mail szolgáltatásuk és e-mail postafiókjuk megfelelő működéséért felelősséggel tartoznak. A fentiek szerint a jelentkező által használt e-mail szolgáltatással és/vagy postafiókkal összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért a szervező felelősséget nem vállal.

Részvételi díjak

Továbbképzéseink ára tartalmazza az előadók által vezetett elméleti oktatással egybekötött előadó által bemutatott gyakorlati oktatást, az elméleti tananyag videóit, a jegyzetet, a magyar és idegen nyelvű okleveleket.

Fizetés módja

OTP SimplePay kàrtyàs fizetès a weboldalon keresztül

A tanfolyamon való regisztráció után a helyed akkor válik biztossá, he befizeted a tanfolyami díjat  a weboldalon keresztül hasznàlt OTP SimplePay fizetèsi rendszeren keresztül.Amennyiben nem hasznàltad a fizetèsi rendszert az utalàshoz, addig nincs regisztràciôd a tanfolyamon valô rèszvètelhez, tehàt nem hivatalos a jelentkezèsed sem. A tanfolyami tananyagot akkor tudjuk kiküldeni, ha beérkezett a teljes tandíj.

Az OTP Simple Pay fizeteshez szükséges adatok a weboldalon:

A jelentkezèsednek megfelelő tanfolyam tandîjàt szüksèges rendezni a weboldalon az alàbbiak szerint.

  • Tandíj: Dorn tanfolyam ès Breuss masszàzs tanfolyam 86ezer Ft ( 3 napos tanfolyam: 1 nap otthoni önàllô tanulàs, 2 nap élő gyakorlati oktatàs)
  • Tandîj Breuss tanfolyam: 22.500 Ft
  • Tandîj Dorn haladó tanfolyam: 65.000 Ft

 

Továbbképzés elmaradása

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a továbbképzés esetleges elmaradásáról 24 órával a továbbképzés előtt e-mailben értesítjük a jelentkezőket, és felvesszük velük a kapcsolatot, új időpont egyeztetése végett. A hallgatók a befizett részvételi díjat átruházhatják egy következő induló tanfolyamon való részvételre, viszont a tandíjat nem áll módunkban visszafizetni, mivel a tandíj befizetésével a résztvevők már megkapják a teljes tananyagot.

Tanfolyam lemondása, a jelentkezők elállási joga

A résztvevők a továbbképzésre történő jelentkezést a tandíj ellenében tehetik meg (mint szerződéskötés). Amennyiben résztvevő a tanfolyam megkezdése előtt lemondja a gyakorlati napon való részvételt, a tandíjat nem tudjuk visszautalni. Mivel a hallgató a részvételi szándékát megteszi és megerősíti a tandíj a jelentkezéskor történő átutalással és befizetéssel, így a teljes tananyag és a tanfolyami videók a birtokában vannak, így annak visszautalása emiatt nem lehetséges!

A résztvevők az elállási/felmondási jog gyakorlását tartalmazó nyilatkozatukat az üzemeltető fentebb rögzített székhelycímére küldött postai küldeményben vagy az dorntanfolyam@gmail.com címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. Számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elállással/felmondással kapcsolatos bejelentésekre haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül válaszlevelet küldünk.

Felhívjuk ugyanakkor a résztvevők figyelmét, hogy a részvételi díj befizetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanfolyam oktatója és szervezője a szerződés teljesítését (a résztvevőnek az egyes továbbképzésen történő beosztásával, beregisztrálásával) megkezdje. A részvételi díj befizetését e körben a résztvevő részéről a teljesítés megkezdésére irányuló kifejezett kérésként értékeljük.

Csoportos jelentkezés esetén, amennyiben a jelentkező egyidejűleg több személy nevében és képviseletében jelent be részvételi szándékot, a jelentkezőt terheli a felelősség mindazon személyeknek a továbbképzésen való megjelenéséért, akiknek nevében és képviseletében a részvételi szándékot bejelentette.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbképzésen való részvételi lehetőség névre szól, így az nem átruházható. Ha tehát Ön nem tud részt venni a továbbképzésen, melyre jelentkezett, úgy különös figyelmet fordítson a képzés időpontjának figyelembevételére.

Az elállás/felmondás jogának gyakorlására egyébiránt – a jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek figyelembevételével – a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alábbi előírásai irányadóak. A jogszabály teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

„Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

Adatkezelés

Weboldalunk – a www.dorn-terapia-tanfolyam.com , a továbbképzésre való
jelentkezéshez a felhasználóknak regisztrálniuk kell az oldalon. A továbbképzésre való csoportos jelentkezés esetén a regisztrált felhasználótól harmadik személy(ek) személyes adatait is igényeljük. Ez esetben a regisztrált felhasználó a harmadik személyek személyes adatainak megadásával egyidejűleg – felelőssége tudatában – nyilatkozik arról is, hogy az érintett személyek részéről rendelkezik olyan meghatalmazással, amely őt ezen személyek személyes adatainak átadására, valamint a továbbképzésre való bejelentésére feljogosítja.

A weboldalunk használata (regisztráció, illetve továbbképzésre való jelentkezés) során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.